ALKATRONIC, AUTOMATISK KH MÄTARE

9 995 SEK

Nu tystare och med bättre precision än föregångaren! 

Alkatronic är en allt-i-ett-enhet som automatiskt övervakar och bibehåller karbonathårdhetsvärdena för ditt akvarium hela dagen. Kan dramatiskt förenkla och förbättra hur vi hanterar KH-parametrar för ett revakvarium!

Alkatronic är en heltäckande produkt för seriösa saltvattensakvarister för att automatiskt övervaka och stabilisera alkaliniteten för ditt rev system. Produkten fungerar rakt ur lådan utan att behöva någon annan utrustning. Denna produkt har ursprungligen designats av Jonas Roman från Sverige och är kommersialiserad tillsammans med FOCUSTRONIC.

Obs. Reagensvätska i går ej.

Reagensvätska hittar ni här: https://www.coralcove.se/akvariedatorer/focustronic/reagensvatska-alkatronic-4l-concentrated?_qbtid=21247


Teknisk Specifikation:

All-in-1 (fristående) Alkalinity Controller
Håller och kontrollerar dKH under eller över önskade nivåer
Mätintervall: 1-12 timmar
Anslutning: WiFi / Bluetooth
Cloud Server-funktionen
IOS App (Android att följa snart)
High Precision Stepper Motors och DC Motors
pH-baserad titreringsmetod
dKH Mätområde: 4,48 - 15,40 dKH
Direkt kontroll 3: e kalciumdoseringssystem (ca reaktor eller ballning)
Kompatibel med tredje partens akvariumkontroller (dvs: Apex, GHL) via BNC-kontakt
Hårdvara Klar för kommande DOSETRONIC (vår nya doseringsstation)
Lågt underhåll krävs
Storlek: 22x14x27 cm
Effekt: 12V DC

--- 

Alkatronic is an all in one product for serious reefers to automatically monitor and stabilize alkalinity for your reef system. The product works straight out of the box without the need of any other equipment. This product was originally designed by Jonas Roman from Sweden and is commercialized together with FOCUSTRONIC.

Technical Spec:

 1. All-in-1 (Standalone) Alkalinity Controller
 2. Maintains and Control dKH below or above desired levels
 3. Measure Interval: 1-12 hours
 4. Connectivity: WiFi / Bluetooth
 5. Cloud Server Function
 6. iOS / Android App (Android devices require Bluetooth 4.2 or higher)
 7. High Precision Stepper Motors and DC Motors
 8. pH Based Titration Method
 9. dKH Measuring Range: 4.48 - 15.40 dKH
 10. Direct Control 3rd Party Calcium Dosing Systems (Ca. Reactor or Balling)
 11. Compatible with 3rd Party Aquarium Controller (ie: Apex, GHL) via BNC Connector
 12. Hardware Ready for upcoming DOSETRONIC (our new dosing station)
 13. Low Maintenance Required
 14. Size: 22x14x27 cm
 15. Power: 12V DC

pH Calibration solution & Reagent sold separately. You will find them here: https://www.coralcove.se/akvariedatorer/focustronic/reagensvatska-alkatronic-4l-concentrated?_qbtid=21247