RED SEA REEFER V3

7 499 SEK


Red sea reefer -serie med Reef Systems ger avancerade hobbyister med en solid grund för att bygga ett fullt utrustat rev akvarium.
REEFER -serien kombinerar ett modernt, rimless, ultraklart glas akvarium(OW) med ett snyggt skåp och ett omfattande vattenhanteringssystem, inklusive en professionell refugium färdig sump med integrerad automatisk topp off och Red seas unika tysta ytavrinnings system.
REEFER -serien är utformad för enkel användning, samtidigt som den avancerade hobbyisten kan installera ett obegränsat val av belysning, filtrering, cirkulation och kontroller för att skapa ett unikt anpassat system.

Den nya REEFER -serien har avancerade sump med följande spännande nya funktioner:

En skumkammare med justerbar höjd, så att du kan ställa in vattennivån för optimal skummar prestanda.
En "Refugium Ready" sump med två förinställda lägen gör att du kan bestämma hur mycket sump du vill ha för din suimmare och andra reaktorer och hur mycket som en dedikerad refugium kammare.
Micron filterpåse och filtermediakoppar
RO liter reservoar som kan glida åt sidan när det behövs för underhåll av pumpen.

Obs. Det här är en beställningsvara. Leverans 3-5 arbetsdagar direkt levererat till dörren
För mer information om den här produkten besök:https://www.redseafish.com/aquarium-systems/reefer/

---

Red Sea’s REEFER™ series of Reef Systems provide advanced hobbyists with a solid foundation for building a fully featured reef or marine aquarium.
The REEFER™ series combines a contemporary, rimless, ultra-clear glass aquarium with a stylish cabinet and a comprehensive water management system including a professional refugium ready sump with integrated automatic top-up and Red Sea’s unique silent down-flow system.
The REEFER™ series is designed for ease of operation while enabling the advanced hobbyist to install an unlimited choice of lighting, filtration, circulation and controllers to create a uniquely customized system.

The new REEFER™ series have advanced sumps with the following exciting new features:

  • An adjustable height skimmer chamber, enabling you to set the water level for optimal skimmer performance.
  • A “Refugium Ready” sump with two pre-set positions allows you to decide how much of the sump you want for your skimmer and other reactors and how much as a dedicated refugium chamber.
  • Micron filter bags and filter media cups
  • RO liter reservoir that can be slid aside when necessary for pump maintenance.


Note. This is an order item. Delivery normally 3-5 business days delivered directly to your door
For more information about this product please visit:https://www.redseafish.com/aquarium-systems/reefer/