Lunar Simulator Module

989 SEK

Lägg till Lunar Simulator Module Apex Unit för att skapa en sann måncykel till ditt rev akvarium. Många fiskar och koraller kommer att spawna efter månens cykel och kommer att hjälpa till att efterlikna deras naturliga livsmiljö samtidigt som du lägger till tillräckligt mycket ljus till tanken för att låta dig se vad som händer när lamporna stängs av.

Modul och LED Strängar säljs separat

LED-strängar finns i 2, 3, 4 eller 5 LED-lampor per sträng

Högintensiva lysdioder med vidvinkelobjektiv (100 + grader) för bästa möjliga täckning

 

Lunar Simulator Modul Funktioner:

Plug and Play - Automatisk igenkänning när den är installerad i systemet

Comlete Moon Simulation

Två AquaBus-kontakter för flexibel expansion till andra moduler via AquaBus

Uppgraderbar firmware

Kompatibel med alla Apex-system

Inkluderar med 3 Ft. AquaBus-kabel

---

Add Lunar Simulator Module Apex Unit to create a true moon cycle for your reef aquarium. Many fish and corals will spawn after the lunar cycle and will help mimic their natural habitat while adding enough light to the tank to let you see what happens when the lights turn off.

Module and LED Strings are sold separately

LED strings are available in 2, 3, 4 or 5 LED lights per string

High-intensity LEDs with wide-angle lens (100 + degrees) for the best possible coverage

 

Lunar Simulator Module Features:

Plug and Play - Automatic recognition when installed in the system

Comlete Moon Simulation

Two AquaBus connectors for flexible expansion to other modules via AquaBus

Upgradeable firmware

Compatible with all Apex systems

Includes 3 Ft. Aquabus cable