Apex Dissolved Oxygen Probe

8 999 SEK

DISSOLVED OXYGEN MODULE :: PM3

Den här proben mäter syret i ditt akvarium samt larmar om syret skulle närma sig farozonen.

Om ditt akvarium O2 börjar närmar sig farozonen, kan Apex varna dig omedelbart med ljudlarm samt skicka ett mail till dig. Men det är inte allt. Du kan tex ställa in så att ett par luftpumpar med luftstenar drar igång i din sump och Apex kommer att sätta på dem om O2 börjar närma sig farligt låga nivåer.

Och det finns en extra bonus, du får en extra temperaturport samt sex I / O-ingångar. Köp vårt tillval I / O Breakout Box och du kan övervaka av / på-status på sex I / O-signaler. Det här är användbart om du vill ställa in en ATO (Auto Top Off), en matningsknapp eller till och med ett sump-dörrlarm eller ljusbrytare.

Mer information om den här produkten hittar du här: https://www.neptunesystems.com/product/dissolved-oxygen-pm3/

--

Many marine aquarists only give the oxygen content in their aquarium water a passing thought, not fully understanding how the level of the Dissolved Oxygen (DO) in their tanks can affect their entire tank population.

In one way or another, everything (fish, invertebrates, corals, algaes, bacteria) in the oceans and in marine aquariums react with oxygen. Most of the living beings of this planet require oxygen in order to metabolize nutrients. Fish, invertebrates, corals, and bacteria ingest O2 and expel CO2 day and night.

Your critters are not the only things that use oxygen in your tank. Organic materials (i.e. Dissolved Organic Compounds, uneaten food and fish detritus on the bottom of the tank) consume a lot of oxygen as they break down. And now it's even popular to add nitrifying bacteria additives which multiply very rapidly, consuming a large portion of the available oxygen in the tank water.

More information about this product here: https://www.neptunesystems.com/product/dissolved-oxygen-pm3/