APEX Double Junction Lab Grade pH Probe

999 SEK

Neptune Double Junction-proberna kommer ut med sina traditionella laboratoriekvalitetsprober, så att du kan vänta längre mellan kalibreringar och måste köpa och ersätta sondera mindre ofta. Double Junction isolerar referensgelén och sonden från proteiner och andra organiska ämnen som annars kan fälla ut och täppa till, förkorta probens livslängd.

Håller längre

Pålitliga avläsningar

Kvalitetsanslutningar

BNC-stilkontakt

Mer information här: https://www.neptunesystems.com/product/ph-probe-lab-grade/

---

The Neptune Double Junction probes come out with their traditional laboratory quality probes so you can wait longer between calibrations and have to buy and replace probes less often. Double Junction isolates the reference gel and probe from proteins and other organic substances that might otherwise precipitate and clog, shortening the life of the probe.

Lab Grade Probes tend to last longer, give more accurate results, stay calibrated longer, and need replaced less frequently

More information about this product here: https://www.neptunesystems.com/product/ph-probe-lab-grade/