Apex FMM Fluid Monitoring Module

1 199 SEK

FMM - FLUID MONITORING MODULE

FMM (Fluid Monitoring Module) är en mångsidig modul som med hjälp av olika tillbehör gör det möjligt för din Apex att göra:

Flödesövervakning

Uptäcka läckage

Vattennivådetektion

Power 24VDC tillbehör

Framtida sensorer

---

FMM – FLUID MONITORING MODULE

The FMM (Fluid Monitoring Module) is a multi-purpose module that, with the help of various accessories, enables your Apex to do:

  • Flow Monitoring
  • Leak Detection
  • Water Level Detection
  • Power 24VDC accessories
  • Future sensors