Apex-läcksdetekteringsprobe för solida ytor

399 SEK

Läckdetekteringsprobe för fasta ytor (LD-2)

Sätt i den här sonden i din FMM och placera den på en yta där du vill kunna upptäcka vatten vid eventuella läckage. Vid kontakt med vatten kommer denna sond att kommunicera med din Apex och varningar eller andra åtgärder kan då äga rum. Tiden är så kritisk när det gäller vatten på golvet, så det är mycket vanligt att placera två av dessa i stativet och två utanför stativet för att få det ultimata skyddet mot ett läckande akvarium. Obs! LD-2 fungerar endast med FMM och kan inte användas med ALD-modulen.

---

Leak detection probe for solid surfaces (LD-2)

Insert this probe into your FMM and place it on a surface where you want to detect water in the event of any leakage. Upon contact with water, this probe will communicate with your Apex and warnings or other measures may then take place. The time is so critical when it comes to water on the floor, so it is very common to place two of these in the stand and two outside the stand to get the ultimate protection against a leaking aquarium. Note The LD-2 only works with FMM and cannot be used with the ALD module.