Apex optisk sensor med magnethållare

469 SEK

Denna sensor installeras i apexens  FMM uttag och med hjälp av reflekterat infrarött ljus signalerar sensorn din Apex när det ändras tillstånd från att vara vått till torrt eller torrt till vått. Denna sensor kan användas för att bygga din egen ATO (auto-top-off), som en varningssensor på hög nivå i din sump, vattenlagringsnivå sensor och mycket mer. Sensorerna kan monteras i anpassade fästen eller genom ett hål i ett kärl. Inkluderat är en fästmutter och silikonbricka.

---

This sensor plugs into your FMM and, using reflected infrared light, will signal your Apex when it changes state from being wet to dry or dry to wet. This sensor can be used for constructing your own ATO (auto-top-off), as a high-level warning sensor in your sump, water storage level sensor, and much more. The sensors can be mounted into custom brackets or through a hole in a vessel. Included are a fastening nut and silicone washer. These sensors are sold individually.