Apex Solenoid Valve

499 SEK

Denna 24VDC-drivna, normalt slutna (NC) magnetventil har inmatning och utgångar för push-fit-rörledning utformad för standard 1/4 "rör. Den elektriska anslutningen på denna magnetventil passar till DC24-tillbehörsportarna som finns på FMM, 1Link och Energy Bar 832-produkterna. Vanliga användningsområden inkluderar säkerhetsstopp för RODI-system, CO2-system på kalciumreaktorer och många andra ställen där du vill kontrollera strömmen på vatten, luft eller andra gaser. Denna magnetventil kan även användas med vår fristående 24VDC strömförsörjning (ingår ej) om du inte äger någon av ovanstående produkter och vill använda denna magnetventil med din Energy Bar 6.

---

This 24VDC powered, normally closed (NC) solenoid valve has push-fit piping inputs and outputs designed for standard 1/4 "tubes. The electrical connection of this solenoid valve fits the DC24 accessory ports available on FMM, 1Link and Energy Bar The 832 products: Common uses include safety stops for RODI systems, CO2 systems on calcium reactors and many other places where you want to control the power of water, air or other gases. you do not own any of the above products and want to use this solenoid valve with your Energy Bar 6.