Conductivity, Temperature, I/O Expansion. PM2

1 299 SEK

modulens egenskaper innefattar:

Övervakning / kontrollledningsförmåga / salthalt och temperatur.

4 Mätintervall (0-900 uS / cm, 0-9,0 mS / cm, 0-90,0 mS / cm, 0-50 ppt)

6 digitala ingångar för torrkontaktbrytare-float-brytare, tryckknappar, tryckgivare etc.

Fullt datalogningsstöd i Apex Base-modulen.

Upp till 240 AquaBus-moduler kan läggas till Apex-systemet.

Plug and Play. Automatisk igenkänning när den är installerad i systemet.

Två AquaBus-kontakter för flexibel expansion via AquaBus

Levereras med 3 AquaBus-kabel.

Galvanisk isolering för exakta och tillförlitliga sondavläsningar.

Ledstatusindikator

Uppgraderbar firmware.

Kompatibel med alla Apex-system.

---

The module features include:

Monitoring / control conductivity / salinity and temperature.

4 Measuring range (0-900 uS / cm, 0-9.0 mS / cm, 0-90.0 mS / cm, 0-50 ppt)

6 digital inputs for dry contact switches float switches, push buttons, pressure sensors etc.

Full data logging support in the Apex Base module.

Up to 240 AquaBus modules can be added to the Apex system.

Plug and Play. Automatic recognition when installed in the system.

Two AquaBus connectors for flexible expansion via AquaBus

Comes with 3 AquaBus cable.

Galvanic insulation for accurate and reliable probe readings.

Ledstatusindikator

Upgradeable firmware.

Compatible with all Apex systems.