Aqua Illumination Hydra 26 HD

3 989 SEK


Nu är du inte längre begränsad till att använda en fast effekt per kanal , HD justerar dynamiskt effekten som är tillgänglig för varje färg , låna ström från färgerna du inte utnyttjar . Ger dig den mest levande spektrum ditt akvarium någonsin har sett .

6 - Cree XP-G2 Cool White (> 70 CRI)

6 - Cree XT-E Royal Blue

6 - Cree XP-E2 Blue

2 - OSRAM OSLON Deep Red

2 - Cree XP-E2 Green

2 - SemiLED 415nm

2 - SemiLED 400nm

Till nya Hydra HD behöves ingen extra kontroll då det är inbyggt, samma funktion som tidigare director.

Mått 18.5cm * 13,7 cm * 4 cm

Vikt 0,95 KG

täcker upp till 90 *90 cm akvarium.

90 watt 

kabel längd 3 meter

För mer information om den här produkten besök:http://www.aquaillumination.com/lighting/hydra/

---

Now you are no longer limited to using a fixed power per channel, HD dynamically adjusts the power available to each color, borrowing power from the colors you do not use. Gives you the most vibrant spectrum your aquarium has ever seen.

6 - Cree XP-G2 Cool White (> 70 CRI)

6 - Cree XT-E Royal Blue

6 - Cree XP-E2 Blue

2 - OSRAM OSLON Deep Red

2 - Cree XP-E2 Green

2 - SemiLED 415nm

2 - SemiLED 400nm

No new control is needed for the new Hydra HD when it is built-in, the same function as the previous director.

Dimensions 18.5cm * 13.7cm * 4cm

Weight 0.95 KG

covers up to 90 * 90 cm aquarium.

90 watts

cable length 3 meters


For more information about this product please visit: http://www.aquaillumination.com/lighting/hydra/