Aqua Illumination Hydra 52 HD

5 989 SEK


Du är inte längre begränsad till att använda en bestämd mängd effekt per kanal. HD anpassar dynamiskt strömmen som är tillgänglig för varje färg, låneffekt från de färger du inte utnyttjar. Ge dig det mest levande spektrum som ditt akvarium någonsin har sett.

HD Power Difference

HD-spektrum

Hydra HD-serien kan producera ett gränslöst antal spektralkombinationer för att passa dina tankers krävande behov.Ingen kontroller behövsDet finns ingen anledning att köpa en extra styrenhet för att kunna använda ditt ljus korrekt, Hydra HD-serien har inbyggd kontroll. Använd din iOS-, Android- eller internetanslutna enhet för att styra Hydra HD, var som helst i världen!

För mer information om den här produkten besök:http://www.aquaillumination.com/lighting/hydra/

---

You are no longer limited to using a certain amount of power per channel. HD dynamically adapts the power available to each color, loan effect from the colors you don't use. Give you the most vibrant spectrum your aquarium has ever seen.
HD Power Difference
Hydra FiftyTwo HD. Units in μMol m-2 s-1. Scans at 12 inches above the air.
HD Spectrum
The Hydra HD series can produce a limitless number of spectral combinations to suit the needs of your thoughts.
No controls needed
There is no need to buy an extra controller to use your light properly, the Hydra HD series has built-in control. Use your iOS, Android or Internet connected device to control Hydra HD, anywhere in the world!

For more information about this product please visit:http://www.aquaillumination.com/lighting/hydra/