KZ Zeostart 3

89 SEK


Zeo start 3 är framtagen för Saltvattensakvarister som önskar optimala vatten värden på biologisk väg i deras akvarium. Det blev famtaget för att kunna ge det mest viktiga till akvariet nämligen BIOLOGI. Det reducerar bland annat nitrat fosfat och nitrit. Med den här produkten kan du på biologisk väg sänka dina fosfat och nitrat värden ner till 0,00 mg/L. Bakteriella slemalger försvinner och det biologiska equilibrium blir snabbt framsällda. Vid start start av nya kar kortas uppstartsfasen ner dramatiskt. Ungefärligt.. 14 dagar efter vattenpåfyllning och tilförseln av levandesten kan fisk, mjukkorall och stenkorall införas utan problem. Kar som varit igång en längre tid fast utan användandet av ZEOvit® systemet så ger denna produkten en märkbar kick med metallic utfärgning på Acroporor, Montiporor, Pocciloporor och Sthyloporor. Mjukkorall växer snabbare och sträcker ut sina polyper.  Skummaren producerar upp till 100% mer svart absorbat än vid före dosering.Man doserar vätskan rakt ner i karet. Finns möjlighet så stäng av skummaren i en timme efter dosering. Det rekommenderas inte att överskrida doseringsanvisningar på flaskan eftersom vätskan är högt koncentrerad. Om överdosering sker så skapa höga vattenströmmar eftersom syrenivån kommer att sjunka dramatiskt (bacterie blommning) som är farligt för fisk.Dosering: för varje 1000 L/2 ml dagligen.