Maxspect Gyre 35W Controller + Power Supply

1 499 SEK

Den nya Gyre-regulatorn har fler funktioner och gör det möjligt att styra 2 Gyre-pumpar samtidigt!

Det går att använda Gyre-pumpen i följande läge:

Konstant flöde

Pulserande flöde

Gradvis pulserande flöde

Slumpmässigt flöde

Alternerande flöde

Det går även att använda 2 Gyre-pumpar i uppkopplingsläge:

synkroniserad

Anti-Synchronized

Tidsfördröjning

Omvänd tidsfördröjning

 


Styrenheten levereras med strömförsörjning för att driva 2 GYRE samtidigt.