Tunze

759 SEK


Tunze Turbelle Nanostream 6040 - för akvarier från 20 till 500 liter. Flödeshastighet : ca. 200 till 4500 l / h

Turbelle® nanostream® 6045 - Flöde: 4,500 l/h

Tunze 6055 - För akvarium 40-500 Liter. Flöde: 1,000 till 5,500 l/h

Tunze 6065 - Tunze Streampump för akvarium 250 - 800 Liter. 6500/h

Tunze 6095 nanostream - för akvarium från 100 till 1000 liter. Flöde: 2,000 till ungefär 9,500 l/h

Tunze Turbelle ® stream 6155 - För akvarier > 3,000 liter flödeshastighet: 4,000 > 15,000 l/h

Tunze 6125 - För akvarium mellan 400 och 2,000 liter. Flöde: 12,000 l/h