PVC Tankgenomföring

90 SEK


26 mm hål i glaset till 20 mm genomföring

35 mm  hål i glaset är till 25 genomföring

45 mm hål  i glaset är till 32 mm genomföring

55 mm hål  i glaset är till 40 mm genomföring

60 mm hål  i glaset till 50 mm genomföring