Deltec Aqua Crown Hy Carb Special - 7,5 kg

349 SEK

13 st I lager

7,5 kg 

Deltec Hy Carb Special består av ett fosfatfritt karbonatbasmaterial med tillsats av 10% magnesiumgranulat. Om en högre magnesiumkoncentration önskas kan detta uppnås genom tillsats av Deltec Hy Mag (rent magnesiumgranulat).

Försiktigt: Undvik en överdos av magnesium genom regelbundna mätningar. Magnesiumhalten i havsvatten bör vara ca. 1350 mg / l.

Således genom att använda den i en Deltec Fluidised Bed Calcium Reactor, är saltvattensakvariet försedd med kalcium och magnesium. För att undvika eventuell inledande grumling ska granulatet sköljas före fyllning. Efter fyllning ökar pH-värdet i kalciumreaktorn initialt signifikant. Därefter bör pH-värdet bibehållas vid 6,3 för bästa resultat.