Grotech Magnesium pro Kalkreaktormedia

139 SEK


Tillsatsen för kalciumreaktorn för ökning av magnesiumhalten.


I marint vatten akvarium krävs en stor mängd kalcium och magnesium för att uppnå en optimal tillväxt av koraller och röda kalkalger. Med de normalt använda materialen i kalciumreaktorn kommer dock kalciumhalten att öka mer än magnesiumhalten.

Genom att blanda upp till 10% Magnesium pro i det använda materialet kompenseras denna effekt. Denna rekommenderade blandning av Magnesium Pro bör inte överskridas, eftersom detta kan leda till ett alltför stort magnesiumvärde i akvariet. Vid användning av Magnesium pro i akvariet bör magnesiumhalten i akvarievattnet kontrolleras regelbundet.