Aquaforest Kalium

I lager

79 SEK


Tillägg som innehåller mycket koncentrerad kalium. Kalium är ett viktigt element som ansvarar för neurologiska funktioner. I mjuka koraller deltar kalium i transporten av näringsämnen. I SPS-koraller orsakar bristen på detta värdefulla element en bleknad rosa och röd färg. Användning av zeolitbaserade filtreringsmedier i akvariet kan leda till kaliumbrist. Regelbunden och balanserad användning av Kalium gör det möjligt att upprätthålla en korrekt kaliumnivå och stärker den röda och rosa färgen på SPS-koraller. Den rekommenderade kaliumnivån i akvarievatten är 360 - 420 mg / l (ppm).

Dosering:  1 droppe per 100 liter (27 US gal) dagligen. 1 ml Kalium i 100 l (27 US gal) vatten höjer kaliumnivån med 1,86 ppm.