Aquaforest AF Build

I lager

239 SEK


AF Build påskyndar absorptionen av kalcium och kol som är avgörande för utvecklingen av hårda koraller. Genom att förse korallerna med alla nödvändiga ingredienser underlättar och påskyndar förkalkningen, vilket påverkar tillväxthastigheten positivt. Dessutom höjer AF Build pH-nivån i rev akvarier. Genom att hålla pH på en korrekt, konstant nivå, främjar det dessutom koralltillväxt. Långsiktiga pH-nivåavvikelser resulterar i långsammare förkalkning, hämning av kalkstenalgtillväxt och i extrema fall kan helt stoppa förkalkningsprocessen. Regelbunden användning av AF Build förhindrar ogynnsamma fluktuationer av pH-nivåer, och genom att balansera parametrarna i akvariet förbättrar det klarheten i vatten och stöder tillväxten av koraller. På grund av dess unika egenskaper, AF Build minskar mängden lägre ordningsalger och hämmar tillväxten av patogena cyanobakterier. Nedbrytning av mat kan vara en av orsakerna till pH-minskningen, därför bör AF Build användas under intensiv korallfoder, särskilt när du använder ett mycket näringsriktigt AF Energy-supplement. AF Build innehåller: jodider, kalciumkarbonat.

Dosering:

1 droppe per 100 l (27 US gal) vatten varannan dag efter att lamporna har släckts.