Aquaforest Bio S

I lager

69 SEK


En unik sammansättning av speciellt utvalda probiotiska bakteriestammar utformade för att påskynda sönderdelningen av organiskt material. Nedbrytas giftiga ämnen för fisk och genom att släppa ut makro- och mikronäringsämnen ökar deras tillgänglighet. Pro Bio S rekommenderas särskilt för stora, krävande och kraftigt lagrade tankar. Bakterier som finns i Pro Bio S initierar processen att minska skadliga nitrater och fosfater, som senare avlägsnas från vattnet av en proteinskimmer. Pro Bio S skapar ett naturligt biologiskt filter som hindrar utvecklingen av patogen mikroflora. Användningen av probiotiska bakterier minskar risken för sjukdomar hos akvarieinvånare avsevärt och ökar deras resistens mot stress. Bakterier är också en stor källa till bakterieplankton - den viktigaste korallmat.-NP Pro som näringslösning. En naturlig fällning kan bildas på produktens yta. Detta påverkar inte produktens kvalitet och effekt.

Dosering: 1 droppe per 100 l vatten dagligen. Förvara i kylen om temperaturen överstiger 24 ° C efter att ha öppnats.