Aquaforest Calcium

I lager

130 SEK


Ett medel för att upprätthålla konstanta kalciumnivåer och pH-justering i rev akvarium. I havsvatten är det konstanta värdet på kalcium viktigt för korrekt utveckling av koraller och korallalger. Den rekommenderade nivån av kalcium i rev aquaria är 380-460 mg / l (ppm). 

Dosering: Lös upp 50 g kalcium i 1000 ml RODI-vatten.

Doseringen bör bestämmas av vattentestresultat och korallens dagliga konsumtion. Innan kalciumlösning appliceras i vattnet rekommenderas det att utföra ett vattentest för att kontrollera aktuella vattenparametrar. 100 ml kalciumlösning höjer kalciumnivån i 100 l vatten med 17,5 mg / l (ppm). Produkten är också lämplig för tillfällig användning för att höja kalciumnivån en gång. 10 g kalcium i 100 l vatten höjer kalciumnivån med cirka 35 mg / l (ppm). Vi rekommenderar inte att höja kalciumnivåerna med mer än 20 ppm per dag. För att upprätthålla jonisk balans bör KH Buffer och Reef Mineral Salt också användas. Kalcium och magnesium kan kombineras till en lösning.

Innehåller: kalciumklorid - CaCl2 (CAS: 10043-52-4). Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvara utom räckhåll för barn.