Aquaforest Component B

I lager

79 SEK


Komponent B är utformad för att komplettera mindre brister av tungmetaller i ett marint akvarium. Innehåller: kobolt, koppar, krom, mangan, vanadin, zink, nickel, järn. Skummare och filtreringsmedier tenderar att ta bort spårelement från vattnet i det stängda akvariums systemet, vilket gör att näringsämnen av mikronäring krävs. Beredningens unika sammansättning säkerställer att vattnet kompletteras med viktiga tungmetaller i rev akvariet. Komponent B utformades baserat på förhållandet mellan element i naturligt havsvatten. På grund av komplettering av viktiga element kommer korallerna att få intensiv färg och förbli i fantastiskt skick. Säker koncentration av beredningen minimerar risken för överdosering av mikronäringsämnen, därför kan komponent B också användas av nybörjare akvarister.

Dosering:  i blandat rev akvarium 5 ml per 100 l vatten en gång i veckan. Dosen kan också justeras till kalciumförbrukningen - 1 ml för varje 20 ppm / 100 l vatten. I akvarier körs med Balling-metod - 20 ml / 1 l kalciumlösning. Vid användning av komponenterna A, B, C ska ett tidsintervall på 5 minuter hållas mellan varje dos.