Aquaforest KH Buffer

I lager

130 SEK


En balling produkt för att upprätthålla konstant karbonathårdhet i rev akvarier. Exakt nivå av karbonathårdhet är avgörande för att stabilisera pH-nivåerna. Dosering: upplös 80 g KH-buffert i 1000 ml RODI-vatten. Doseringen ska bestämmas av vattentestresultaten och den dagliga konsumtionen av koraller. Innan du applicerar KH-buffertlösning i vattnet rekommenderas det att utföra ett vattentest för att kontrollera aktuella vattenparametrar.

Maximal daglig dos är 20 ml per 100 liter vatten. 20 ml KH-buffertlösning höjer KH-nivån i 100 l vatten med 0,5 dKH.

Produkten är också lämplig för tillfällig användning för en gång KH-nivåhöjning. 10 g KH-buffert i 100 liter vatten höjer KH-nivån med cirka 3,3 dKH (Alk. 1,18 meg / l). Vi rekommenderar inte att höja KH-nivån med mer än 0,5 dKH per dag. För att upprätthålla jonisk balans bör också kalcium , magnesium  och riftsalt salt appliceras. Innehåller NaHCO3.