Aquaforest Life Bio Fil

I lager

199 SEK


Life Bio Fil är ett naturligt biologiskt filtreringsmedium. På grund av noggrant utvalda bakteriestammar initierar och stöder den nitrifikationsprocessen som påskyndar mognaden. Life Bio Fil är perfekta filtreringsmedier för nyetablerade tankar. Life Bio Fil kommer också att öka filtreringseffektiviteten i äldre, redan fungerande tankar. På grund av bakterieinnehåll startar den nitrifikationsprocessen nästan omedelbart - det finns ingen anledning att vänta på att sedimentera mediet. Life Bio Fil bör placeras i sumpen i ett bra vattenflöde. 1000 ml medium bör användas i ett akvarium med en kapacitet på 400 l. Vi rekommenderar att 10-20% av fyllningen ersätts var sjätte vecka. Håll borta från barn. Produkt endast för akvarium. Inte lämplig för konsumtion.