Aquaforest Magnesium

I lager

110 SEK


Ett medel för att höja magnesiumnivåer i revakvarium. Magnesium är viktigt för korrekt utveckling av koraller. Sänkt magnesiumnivå kan orsaka oförmåga att upprätthålla korrekt kalciumnivå och för lågt pH. Den rekommenderade nivån av magnesium i rev aquaria är 1180-1460 mg / l (ppm).

Dosering: upplös 10 g i 1000 ml RODI-vatten. Doseringen bör bestämmas av dina vattentestresultat och korallens dagliga konsumtion. Innan du applicerar magnesiumlösning i vattnet rekommenderas det att utföra ett vattentest för att kontrollera aktuella vattenparametrar. 100 ml magnesiumlösning i 100 l vatten höjer magnesiumnivån med 1,2 mg / l (ppm). Vi rekommenderar inte att höja magnesiumnivån med mer än 50 ppm dagligen. För att upprätthålla jonisk balans bör KH Buffer och Reef Mineral Salt också appliceras. Magnesium- och kalcium- eller revmineral salt kan kombineras i en lösning. Innehåller MgCl2x6H2O.