Aquaforest Phosphate Minus - 1000 ml

I lager
Antal: 2

269 SEK

Effektivt medium för  fluidiseringsfilter  . För mycket mat och kosttillskott kan vara orsaken till för höga fosfatnivåer. På grund av den unika tekniken reducerar Phosphate Minus effektivt fosfat- och silikatnivåer i marina akvarier. Dess adsorberande förmåga tillåter limning av stora mängder fosfat utan negativ påverkan på akvariet. Fosfatminus rekommenderas starkt både i nya och i mogna akvarier. I nyinställda akvarier förhindrar det höga fosfatnivåer och i mogna akvarier minskar det PO4-nivåerna och stabiliserar vattenkemi. På grund av att den biologiska balansen i tanken upprätthålls förhindrar den bildandet av oönskade grönalger och utvecklingen av cyanobakterier. Dosering: 25-100 ml per 100 l (27 US gal) vatten. Fosfatminus bör placeras i mediereaktorer med ett föreslaget vattenflöde på minst 400 l / h. Den är också lämplig för passiv användning i filterstrumpor. Fosfatminus bör bytas ut var fjärde vecka eller under en betydande ökning av fosfatnivåerna i vattnet. Strax efter att ha placerats i ett filtreringssystem, produkten kan något färga vatten. Även om fosfatminus inte ska sköljas före användning, är brunt damm en aktiv fosfatborttagare och är helt ofarlig för vattenlevande liv. Brunfärgning av vatten försvinner efter kort tid. Sköljning av produkten i en RODI-  vatten kommer att sänka effektiviteten.