Aquaforest Strontium

I lager

69 SEK


Tillägg som innehåller mycket koncentrerad strontium och barium. Strontium, efter kalcium och magnesium, är en av de viktigaste elementen som behövs för tillväxt av hårda koraller. Strontium stöder bildningen av hårda korallskeletts vävnad och förbättrar avsevärt kalciumabsorptionen. Det stöder också tillväxten av mjuka koraller. I ett slutet akvariesystem avlägsnar skimmer och filtreringsmedia strontiumavlagringar från vattnet, därför är dess komplettering nödvändig. För att säkerställa att akvarium förhållandena är så nära de naturliga som möjligt, berikades beredningen med tillsats av barium, som också är närvarande och betydande i havsvatten. Tack vare lämpliga proportioner, Strontium kompletterar effektivt strontium- och bariumbristerna i akvarium vatten och garanterar det perfekta förhållandet mellan dessa element. Den rekommenderade strontiumnivån i akvarievatten är 6,00 - 10,00 mg / l (ppm).

Dosering:  1 droppe per 100 l vatten per dag. 1 ml Strontium (~ 15 droppar) i 100 l (27 US gal) vatten höjer strontiumnivån med 1,09 ppm. Det är viktigt att tänka på att varje akvarium är olika och att doseringen beror på hur mycket koraller man har och individuella behov.