Red Sea Marine Care Test

465 SEK

Komplett multitest inklusive alla de tester som krävs för att följa Reef Mature Pro. The Marine Care Kit är innehåller pH,KH,ammoniak, nitrat och nitrittester i en lika tålig plastlåda som dom andra RCP testkiten.

inkluderar:
  Ammonia: avancerad kolorimetriskt test som har utvecklats för att mäta den totala ammonia (NH3/NH4) till en noggrannhet 0,15 ppm.

  NO3/NO2: Dessa tester har omvandlats till en enda sats med en gemensam reagent.Nitrate testet kan användas för dosering NOPOX för fish only system.
 
  pH / KH: Det KH test har byggts  på ett enkelt titrering format (droppe från flaskan) som ger en noggrannhet på 0,5 dKH.

ca: pH 100st test KH test 55st Ammonia test100st Nitra test t 60st Nitrit test100st