Salifert Profitest Organics

119 SEK

Detta test kommer att ge ett intryck av föroreningen i vattnet som orsakas av många fenoler och flera andra typer av organiska föreningar. Några av dem är svåra att ta bort även av skumminng och GAC  (granulerat aktivt kol).

• Tillräckligt för 50 tester.
• Kan användas för havsvatten och sötvatten