Aquaforest Strontium 50 ml

199 SEK

Tillsats innehåller koncentrerad strontium. Strontium, bredvid kalcium och magnesium, är den som är det mest viktiga spårämnet i naturligt havsvatten där koncentrationen ligger på ca 8 ppm. Det assimileras starkt tillsammans med kalcium i både koraller och skal av marina ryggradslösa djur. Enligt vår forskning är förhållandet mellan Ca: Sr löst från kalciumreaktor är under normala nivåer tecknas av koraller under förkalkning. Ytterligare tillskott är nödvändigt och kopplat med snabb koralltillväxt.

Dosering: 1 droppe per 100l (27 US gal.) Dagligen.

Innehåll: flaska 50ml