AQUAFOREST CALCIUM

129 SEK


En agent för att upprätthålla konstanta nivåer av kalcium i korallrev akvarier. Lös 50 g av produkten i 1000 ml avjoniserat vatten. För att upprätthålla jonjämvikt, använd också KH Buffer och Reef Mineral Salt Aquaforest-produkter. Den rekommenderade kalciumnivån i korallrev akvarier är 400-440 mg / L.


Kalcium kan användas ensam eller i samband med magnesium.


Den rekommenderade kalciumnivån i korallrev akvarier är 400-440 mg / L. 10 g kalcium i 100 liter vatten ökar med ca 35 mg / l (ppm) kalciumnivåer. 100 ml kalciumlösning ökar med ca 17,5 mg / l (ppm) i 100 liter vatten. USA: 13 msk av produkten och 2,4 msk Magnesium Aquaforest i 1 US gal. avjoniserat vatten. Innehåller CaCl2.