KZ Pohls K-Balance Strong 1000 ml

645 SEK

Kalium är precis som Calsium ett huvudelement i havsvatten. Det är precis som Calsium väldigt höga koncentrationer Kalium ca. 390 mg/L i havsvatten vid rev.  K-balance innehåller flera olika kalium sammanbindningar och 2  relaterade functionerande element i högt koncentrerad form. Det ansågs förr att utfärgning av sps bara kunde relateras till näringskontroll. Nu kan vi med säkerhet säga att så är inte fallet. Avsaknad av kalium i vattnet hos olika sps visar sig enligt följande:  Hos Montipora avstannar tillväxt, färgen går över till grå, en riktigt stark utfärgning är inte möjlig utan potassium. Hos Poccilopora och Sthylopora ter det sig såhär vid för lite potassium: Korallens polyper dras in och ser ut som om den varit i luften för länge, färgen är ljus men det finns inget djup i den. Blåa Acroporen är bara blekt blå. Seriatopora kan regregera fullständigt på kort tid. Turbinaria Reniformis stoppar helt i tillväxt. Vid tillsats kan man observera att alla sorterna tilltar i växt.

OBS överträd inte doseringar som anges på flaskan. K-Balance strong är framtagen för att förse stora revkar och är starkt koncentrerat. Kontroll av kaliumhalt med test rekomenderas.