Microbe Lift Aquarium Balancer - 118 ml

I lager
89 SEK

53 SEK

För SALT & SÖTVATTEN

Bakterierna är naturliga, icke-patogena och kommer att minska det organiska avfallet.

Förhindrar "nytt akvarium syndrom" Hjälper till att eliminera ammoniak och nitrat Ger snabb minskning av organiskt avfall Hjälper till att rengöra makt filter, prydnadsföremål och grus Bidrar till att minska fiskförlust När du lägger till nya arter till akvarium  följ alltid standard riktlinjer för koncentrationen av NH3 och NO2. Närvaron av ammoniak och / eller nitrater indikerar för mycket organismer.

försiktighetsåtgärder Förvaras oåtkomligt för barn Följ anvisningarna noga Undvik hud- och ögonkontakt. Om kontakt sker, spola noggrant med kallt vatten