Microbe Lift gravel & substrate cleaner - 118 ml

I lager
Antal: 3
109 SEK

65 SEK

Rengör akvariumsubstrat utan att ta bort dem

För SALT & FERSK VATTEN

  • Ger snabb och naturlig borttagning av slam och muck
  • 80% snabbare än enbart bakterieprodukter
  • Minskar och binder näringsämnen inklusive fosfater
  • Organiskt och mikrobiellt baserat
  • Naturliga och icke-kaustiska

Många år i utveckling, MICROBE-LIFT / Gravel & Substrate Cleaner snabbar den biologiska nedbrytningen av långsamt nedbrytande organiskt avfall från akvariumsbottnar som kan bli giftiga för fisk och växter.

När organiska fasta ämnen samlas på akvariets botten börjar de brytas ner och frigör giftiga gaser och biprodukter till den omgivande miljön. Dessa gasformiga biprodukter äventyrar fisk, marint liv och växter.

MICROBE-LIFT / Gravel & Substrate Cleaner nedbryter biologiskt bottenorganiskt slam och muck med minimal störning, minskar eller eliminerar de potentiella skadliga gasformiga föreningarna och hjälper till att klargöra ditt akvariumvatten samtidigt.

MICROBE-LIFT / Gravel & Substrate Cleaner innehåller naturligt cellulosaämne, välj biologiska acceleratorer och speciella mikrober som har visat sig vara effektiva för att minska slam i akvariet.

MICROBE-LIFT / Gravel & Substrate Cleaner hjälper också till att klargöra smutsigt akvariumvatten.

Rekommenderas för användning med alla MICROBE-LIFT- bakterier och enzymprodukter.

MICROBE-LIFT / Gravel & Substrate Cleaner kommer att missfärga ditt akvariumvatten i 48-96 timmar efter applicering.

Denna produkt är svart i färg och kan tonas ditt akvariumvatten något. Var inte orolig. Den aktiva ingrediensen är en naturlig produkt och hjälper till att klargöra vattnet såväl som att smälta organiska ämnen i akvariet.